Výstava: Nové pověsti české

Každému se jistě něco vybaví pod názvem “Staré pověsti české”. Minimálně podání Aloise Jiráska, který zpracoval jejich část do literární podoby dle dobově tradovaných zdrojů. Ale už jste někdy slyšeli nějaké “Nové pověsti české”?

Pravděpodobně ano, ale neuvědomili jste si to. Pověsti každého národa se neskládají jen z těch starých, velkých, mytických. Jako my Češi máme ty o praotci Čechovi či kněžně Libuši. Jsou zde i tradované pověsti, zvyklosti či lidová tvorba veskrze soudobá, či z jen nedávné minulosti a přece svým způsobem typická právě pro nás. Chcete-li se dozvědět více, pak vězte, že výstavu právě takového názvu připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Národopisným muzeem.

Výstava se koná od 3.12. 2010 do 27.3. 2011Praze na Smíchově, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98.

Stránky výstavy naleznete zde.

A co na výstavě můžete zhlédnout?

NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ

výstava o folkloru atomového věku

Netradičně pojatá výstava představuje lidovou kulturu současnosti a dokládá tak, že lidová tradice přežívá i dnes, ve věku televize, internetu a mobilních telefonů. Cílem výstavy je prezentace běžných součástí každodennosti, u kterých převažuje autenticita, kolektivní tradování a spontánní tvořivost. K lidové kultuře dneška tak řadíme například dětská céčka, památníky či přebírací hry, ústně šířené fámy o Pérákovi, Hagenovi a černé sanitce, či všudypřítomné nápisy na zdech o tajemném Servítovi.

Výstava postupně představuje pět tématických okruhů soudobé lidové kultury, tak jak se odvíjejí v průběhu lidského života: od dětských her a hraček, přes oděvní zvyklosti volnočasových subkultur jako jsou trampové či přívrženci hudebních hnutí typu punk či metal až k tradicím vojáků základní služby a svéráznému světu kutilského domácího umění.

Nedílnou součástí výstavy je i představení fenoménu současného folkloru: nápisů na zdech a veřejných místech, městských legend a fám, veršů, anekdot a vtipů, reagujících na aktuální politické, ekonomické a sociální problémy.

Každý z tematických celků výstavy představí celou řadu unikátních fenoménů, které často dosud nebyly v domácích muzeích vystaveny:

  • Dětské hry a hračky – modely a vzory přebíracích her s provázky, dětské památníky a dívčí zápisníky, céčka, kliklaky a další hry ovlivněné masovou a spotřební kulturou
  • Hudební subkultury – podomácku vyráběné a zdobené oděvní součástky přívrženců hnutí punk a metal z 80. a 90. let 20. století jako jsou kožené bundy, řetězy či rukavice
  • Domácí umění – výtvory lidové tvořivosti období normalizace 70. a 80. let 20. století jako jsou figurky z pivních zátek, ozdoby z drátu či samorosty
  • Kultura vojáků základní služby – barvené a stříhané metry odpočítávající počet dnů zbývajících k odchodu „do civilu“, podomácku vyráběné vojenské bankovky a „tabla“, oděvní specifika „mazáků“
  • Kultura trampů – podomácku vyráběné a zdobené oděvní součástky trampů, zvykoslovné předměty jako „camrátka“ či „zvadla“, trampské „cancáky“ a kroniky
  • Současný folklor – politické a jiné anekdoty, městské legendy a fámy, současné lidové písně

Součástí výstavy bude doprovodný cyklus filmových projekcí, přednášek, komentovaných prohlídek, prezentací a herních a edukativních aktivit zaměřených jak na rodiny s dětmi a školní kolektivy, tak i na dospělé návštěvníky, který začíná v lednu 2011. Ve stejnou dobu vyjde i doprovodná publikace dokumentující všechna hlavní témata výstavy, vydávaná Národním muzeem ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.


Uveřejněno

v

od

Značky: