Československý 28. říjen slavili i v Košicích

28. říjen se slaví i mezi Slováky a Rusíny. Důkazem je i setkání studentů v Košicích. Přečtěte si, co k 28. říjnu vzkazují:

Dňa 28. októbra 2014 si aj mladí občania mesta Košice verejným zhromaždením pripomenuli už 96. výročie vzniku Republiky Československej.

„1. ČSR vznikla z vôle troch bratských národov, Čechov, Slovákov a Rusínov, mala pre nás obrovský význam. Doslova zachránila slovenskú a rusínsku národnú identitu, vznikli mnohé inštitúcie, školy, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenské Národné Divadlo, SN Galéria, SN Múzeum, nastal rozvoj vzdelanosti, školstva, kultúry, telovýchovy, občianskeho uvedomenia, kultúrnoosvetových inštitúcii.

Vznik 1. ČSR 28. októbra 1918 pre nás znamená príchod nášho moderného veku, slobody a demokracie, moderného a slobodného myslenia, slobodného prejavu, funkcionalizmu, právo a spravodlivosť pre každého, slobodný osobnostný rozvoj občanov, rozvoj ducha i tela, rapídny rozvoj športu, infraštruktúry a občianskej spoločnosti. Je našou morálnou povinnosťou toto všetko si pripomínať. Za to, že sme sa 28. 10. 2014 zišli na verejnom zhromaždení v Košiciach neďakujte mne, ale ďakujme tým, ktorým vďačíme za vznik našej prvej republiky, nášho slobodného demokratického Československa,“ uviedol usporiadateľ Pavol J. Halagovec.


Uveřejněno

v

od