Co by, kdyby: Jak také mohla vypadat „První republika“

Když T. G. Masaryk připravoval vznik ČSR, přemýšlel nad mnoha možnostmi. Však Slovensko nemělo ani stanovenou jižní hranici. Uvažoval i nad „koridorem“ propojujícím ČSR a budoucí Jugoslávii, rozmýšlel se nad připojením Lužice. I když se nemá v historii říkat „kdyby“, tak co by se stalo, kdyby se s Čechoslováky spojili Lužičtí Srbové, Slezané nebo obyvatelé Haliče? Tuto otázku si položil uživatel sítě DeviantArt jménem Fenn-O-maniC a vytvořil mapku „Středoevropské federace“, která je v podstatě první republikou doplněnou o Lužici, Slezsko a někdejší Haliče.

Těžko říct, jestli by se takové sdružení středoevropských národů mohlo udržet. Však spory mezi Čechy a Němci, později mezi Čechy a Poláky, Maďary či Slováky byly kamenem úrazu první republiky (státu s tehdy nejvíc tolerantní politikou k menšinám na světě). Nechme tyto problémy na chvíli stranou. Podívejte se nejprve na to, jak si rýsoval Československo T. G. Masaryk, kde počítal i s koridorem k jihoslovanskému státu:

Lužice na náčrtku T.G. Masaryka při navrhování hranic ČSR
Náčrt hranic ČSR od T.G. Masaryka

Fenn-O-maniC šel ještě o kus dál, sice ignoroval poněkud nevýhodný koridor k Jugoslávii, ale přidal další území a tak podlouhlý tvar Československa s vyčnívající Lužicí „zaobalil“. Středoevropská federace by podle autora měla rozlohu dvakrát větší než někdejší první republika a 3,5x než současné Česko. Obývalo by ji na 30 milionů lidí. Dokonce přimyslel i fiktivní vlajku a státní znak tohoto neexistujícího státu:

Velké Československo

 

Zdroj: http://fenn-o-manic.deviantar­t.com/art/Cen­tral-European-Federation-468522830

Je jasné, že jde o pouhou fikci… Ale nás to vedlo k zamyšlení. Většina národů má vizi „vekého státu“, například „velké Srbsko, velké Rusko, velké Německo“. Nikdy z toho nekouká nic dobrého. Však současný konflikt na Ukrajině vyvolává touha ruských nacionalistů po územní expanzi. Mají ale něco takového Češi? Člověk by si myslel, že ne, ale nakonec můžeme přijít na to, že u nás neexistuje idea „velkého Česka“, ale idea „velkého Československa“. Celé zamyšlení na téma „velké Československo“ najdete na našem časopisu České pohledy (zde).

Vyvolává to další otázku: Když dnes máme samostatný stát – bez Slováků – je správné, že máme stále československou vlajku? Jak by mohla vypadat naše vlajka, kdyby v 90. letech nerozhodlo o ponechání si té československé můžete přemýšlet díky naší soutěži „Nová česká vlajka„. Moc se těšíme na vyše vlastní návrhy. ;)


Uveřejněno

v

,

od

Značky: