Probádán další kus české historie.

Několikaleté bádání pana Balouška a jeho kolektivu bylo ve středu 12. prosince oceněno mnohými občany nejen z Písecka při slavnostním křtu jeho nové knihy Trnová koruna. Tato přibližně dvousestránková publikace přibližuje život píseckých (českých) policistů v době protektorátní. Celý písecký sbor byl totiž zatčen pro poslouchání zahraničního rozhlasu.

Slavnostní akt započal v 16 hodin v Rytířské síni Píseckého hradu za účasti čestné stráži Policie ČR. Po proslovech a představení knihy proběhl ještě za účasti mecenáše jihočeské kultury senátora J.Krejči vlastní křest knihy. Na závěr byla zazpívána píseň píseckých policistů Když se ten tálinskej rybník nahání.

V půl šesté večer bylo jejich smutného skonu vzpomenuto u pamětní desky ve vchodu radnice, kde byly položeny kytice a věnce a uctěna jejich památka.

V prní polovině Vám autoři přiblíží kratšímu pasážemi dobu a okolnosti dění.
V druhé části knihy je opsán unikátní zápisník J.Zborníka, kde popisuje své dojmy z nechvalně proslulé pankrácké sekyrárny, koncentračního tábora Terezín i jiných míst, kterými coby vězeň s nežádoucím návratem prošel.

 


Uveřejněno

v

od

Značky: