Ostatní

 • Český patent: Víno bez alkoholu

  Český patent: Víno bez alkoholu

  Naši vědci nechali patentovat recepturu šťávy, získávanou z vinné révy, která má stejné pozitivní účinky na naše zdraví. Chutná jako víno, vypadá to jako víno, má to blahodárné účinky jako víno a navíc je to bez alkoholu! Výroby se ujala firma Kitl z Jablonce nad Nisou.

 • Lužice

  Lužice

  Tato země, ležící na sever od českých Lužických hor, které od ní získaly název, byla po několik staletí součástí Českého státu a stále v ní žijí zbytky původního slovanského obyvatelstva. Sláva slovanských obyvatel Lužice, kteří se nazývají Lužičtí Srbové, je dávno pryč. Dnes jich pod vlivem germanizace přežívá jen několik desítek tisíc.

 • Historie Slovenska

  Historie Slovenska

  První státní útvar na dnešním slovenském území bylo Vanninovo království v 1.století. Slované osidlovali oblast pod Tatrami přibližně od 5. století, ale již roku 568 se ocitlo pod nadvládou nomádských Avarů. Od 7. století sem sahala moc Sámovy říše. Když v roce 791 Karel Veliký porazil Avary, byla vytvořena samostatná knížectví Nitranské a Moravské. Po roce 833 se knížectví spojila do velkého státního celku…