Účastněte se naší hry a hledejte české vlastence v Praze

Připravujeme hru s názvem „O Masarykův poklad“, půjde o soutěž typu tzv. Šifrovačky, která se uskuteční na území města Prahy.

Jejím účelem je vás zavést na zajímavá místa, která byste sami nenavštívili. Na každém stanovišti bude indicie, která po vyluštění zavede tým na další stanoviště. Zvítězí tým, který projde trasu v nejkratším čase.

Odhadovaná časová náročnost je zhruba čtyři až šest hodin. Hry se účastní tří- až čtyřčlenné týmy.
Hra se uskuteční v sobotu 8. listopadu. Téma tohoto prvního ročníku hry jsou čeští vlastenci období 19. století a první republiky.

Přihlášky podávejte zde:
https://docs.google.com/forms/d/1ZwCIn07Nx1C4jHfL7dRLb4XAMBYBLLf3teJg4Qkwszk/viewform

 

Další pravidla:

Přihlašování do hry, vybavení týmů

Do hry se přihlašuje prostřednictvím google formuláře uvedeném výše. Do přihlášky je nutné uvést jméno týmu, jména členů a funkční mailový a telefonický kontakt na kapitána týmu. Dále prosíme o informaci, zda má tým k disposici telefon s internetem (viz níže výbava týmu).

Mohou se přihlásit i dvojice či jednotlivci, kteří budou do týmu pospojováni v posledním týdnu přihlašování.

Přihlášky se přijímají od zveřejnění těchto pravidel a příjem přihlášek se uzavírá 5. listopadu ve 12 hodin. Týmy, které organizátoři pospojovali z přihlášených jednotlivců a dvojic, se dozví své složení e-mailem zaslaným nejpozději v pátek ve 12 hodin.

Účastí ve hře souhlasí účastníci s fotografováním a zveřejněním fotografií na webu vlast.cz a také na facebookové stránce Vlastenci, obojí je prezentace činnosti spolku Vlastenci.cz, z. s.

Povinné vybavení týmů: fungující mobilní telefon, tužky, poznámkový blok, plán Prahy, legitimace na mhd nebo celodenní jízdenka, prostředky proti dešti a nepohodlí. Povolená výbava jsou encyklopedie, výkladové slovníky, knížky.

Telefony s internetem budou povoleny nebo bude doporučeno jejich nevyužívání dle toho, zda je budou mít k disposici všechny týmy.

Poslední organizační e-mail kapitánům týmů bude zaslán v pátek 7. listopadu do 12 hodin.

Kapacita hry je 10 týmů + 2 týmy složené z jednotlivců.

Dotazy přijímáme na e-mailu hra@vlastenci.cz.

Průběh hry

Účastníci se sejdou v sobotu 8. listopadu v odpoledních hodinách na určeném místě, které bude až do poslední chvíle tajné. Dostanou indicii, po jejímž vyluštění zjistí, na kterém místě v Praze se nechází další. Indicie mohou být šifrované a k jejich rozluštění může být potřeba znalost určité osobnosti či získání informace.

 

Start

Týmy startují najednou a celou dobu se pohybují spolu. Do celkového času hry se počítá veškerý čas mezi startem a zapsáním se v cíli, tj. čas hledání indicie, cestování, luštění i např. zastávka na svačinu. Je jen na týmu, jak čas využije a jak bude vše plánovat. (Doporučený proviant jsou toasty, sendviče apod. Oběd v restauraci je velké zdržení.)

Indicie

Indicie se necházejí v okolí pomníku, pamětní desky, hrobu či místě specifikovaném v indicii. Nacházejí se v plastových „svačinových“ krabičkách, na víku označených logem spolku Vlastenci.cz, z.s. Krabička obsahuje též stručný životopis osobnosti, jíž je stanoviště věnováno – čtěte pozorně, informace se mohou hodit. V krabičce bude jedna kopie šifry pro každý tým. Vracejte prosím krabičku na původní místo.

Krabičku s indicií otevírá tým ve chvíli, kdy dorazí na místo poslední člen. Luštit je možné pouze v přítomnosti všech členů týmu. Pohybovat se od stanoviště ke stanovišti rozděleně je povoleno, není doporučeno.

Kontrolní body

V několika krabičkách může být umístěn kontrolní kód, které týmy odešlou organizátorům sms zprávou. Kontrolní stanoviště slouží pro představu organizátorů, kde se týmy zhruba nacházejí. Stanoviště, ze kterého není kontrolní kód odeslán, se považuje za nesplněné a je penalizováno přípočtem 10 minut stejně jako v případě využití nápovědy (dále).

Výzva

Na několika stanovištích bude organizátor s tzv. Výzvou. Výzva je úkol k splnění navíc, pokud jej tým splní, odečte se mu v cíli čas dle obtížnosti Výzvy. Čas strávený plněním Výzvy se započítává do celkového času na trati.

Jednu Výzvu může splnit pouze jeden tým a jeden tým může splnit maximálně dvě Výzvy.

Obsah úkolu se tým dozví až po přihlášení se k Výzvě a čas, získaný navíc, teprve po jejím dokončení.

Výzvu je možné splnit až po vyluštění standardní indicie na stanovišti.

Nápověda

Tým, který dorazí poslední na stanoviště s organizátorem (tj. stanoviště s Výzvou), má možnost přijmout přípočet 10 minut výměnou za prozrazení dalšího stanoviště bez nutnosti luštit indicii.

Konecc hry

Hra končí ve chvíli, kdy celý tým dorazí na poslední stanoviště. Vyhlášení vítězů bude bezprostředně po příchodu posledního týmu a sečtení všech odpočtů a přípočtů získaných v průběhu hry. Po skončení hry jsou všichni zváni na společné posezení v podniku poblíž cílové čáry.

Předčasný konec hry

Tým může hru vzdát. V tom případě telefonuje organizátorům kdykoli v průběhu hry.


Uveřejněno

v

od

Značky: