Česká vlajka jako rohožka? Zjišťuje vztah Slováků ke společnému státu

Na internetu několik dní běhá článek českých krajanů na Slovensku ze stránek Českého Rozhlasu, kteří s rozhořčením komentují výstavu „Private Nationalism“ v košické Hale umění. V rámci výstavy totiž kurátoři nechali instalovat dílo Dalibora Bači – československou vlajku ležící na zemi u vchodu, kde měla „sloužit jako rohožka“. Pochopitelně tato věc krajany velmi rozhněvala. „Průvodci komentovaných prohlídek výstavy (…) upozorňovali, že vlajka skutečně slouží jako hadr na utření bot,“ píší krajané v článku.

Věc nás nenechala chladnými. Nechtělo se nám věřit, že by výstava zaměřená proti nenávistnému nacionalismu přistoupila k jeho praktikám a takovýmto dehonestujícím způsobem pošpinila československou, a dnes i českou, vlajku. Zeptali jsme se proto autorů, co má naše vlajka na zemi znamenat.

„Dielo Dalibora Baču, teda kus látky vo farbách československej zástavy, pracuje s myšlienkou hľadania existujúceho alebo neexistujúceho či strateného vzťahu ku spoločnému štátu. Podľa toho, čo pociťujeme pri vnímaní spomenutej látky na zemi sa zachováme. Ak máme vybudovaný a zachovaný vzťah k spoločnému štátu, vlajku obídeme, ak nie, cez látku prejdeme,“ odpověděl na náš dotaz jeden z kurátorů výstavy Michal Štofa. Dodal, že autor je slovenský umělec žijící v Praze.

K údajnému vyzývání průvodců Štofa řekl: „Práve rôzne názory na toto dielo vyvolávajú u navštevnikov okrem nesúhlasu a nepochopenia aj zlomyseľnosť a kedže som sam sprievodcov zaškoloval, dost pochybujem, že by dielo spominane interpretovali.“

Video: Látka v podobě česk(oslovensk)é vlajky

Je zjevné, že záměrem autora není dehonestovat český národ nebo Československo, ale provokativním způsobem zjistit, jaký vztah mají Slováci k někdejšímu společnému státu. Ale jde o vyjádření opravdu na hraně, které může vyústit v nešťastné interpretace.

„Česká vlajka“ není jen česká

Zde opět na povrch vyplouvá problém, na který soustavně upozorňujeme a byla na něm založena i naše soutěž Nová česká vlajka (zde). A totiž, že Česko se zavázalo, že neužije žádný ze symbolů společného státu, ale nakonec si ponechalo československou vlajku. Nic s tím již nenaděláme, ale je dobré si to uvědomit. A proto má dílo výstavy Private Nationalism dvojí výklad a může se citelně dotýkat českých občanů.

Zastáváme názor, že je neslušné znečišťovat, dehonestovat nebo dokonce pálit vlajky jiných národů či států a útvarů, byť třeba již neexistujících. Výstavu zabývající se problematikou šovinismu, xenofobie a nacionalismu rozhodně vítáme.

Vítěz prvního ročníku soutěže Nová česká vlajka
Vítěz prvního ročníku soutěže Nová česká vlajka

Samotná výstava se už u nás navíc představila – právě v hlavním městě. Kromě Košic, kde 30. dubna končí, se objeví v Pešti, Drážďanech, Krakově, Berlíně a Debrecínu.

Vlastní obrázek o výstavě si můžete udělat na kozelites.hu, či ve videu na stránkách Slovenského rozhlasu a televize (zde).