Podpořte film o mobilisaci 1938

Studenti a absolventi Univerzity Palackého  natáčí film o mobilisaci 1938 s pracovním názvem Na konci září. Spolupracují na něm s klubem vojenské historie Břeclav. “ Přestože dané historické období považujeme za jedno z určujících pro české dějiny 20. století, je mu v české kinematografii věnováno až překvapivě málo místa. Zamýšleným filmem bychom se rádi těchto složitých období dotkly, ovšem zajímají nás především z perspektivy obyčejného člověka,“ říkají autoři.

Za cíl si autoři dali odpovědět na otázku, zda člověk může zachovat sama sebe ve víru pohnutých dějin. „A lze dějinám odpustit a zapomenout na křivdy, které byly spáchány?“ ptají se dál filmaři.

„Film zahrnuje historické období let 1937 až 1950. Pojednává o osudech Jana Holého, účetního malé zlínské sodovkárny, který je roku 1938 povolán v rámci mobilizace k obraně Československa. V bunkru se potkává s řadou rozdílných mužů: komunistou, sudetským Němcem, Slovákem i synem legionáře. V očekávání války s nacistickým Německem prochází hrdina výraznou proměnou. Po tragickém střetu s německými vojáky při opouštění hranic odchází Holý do zahraničí, aby se stal součástí odboje. Druhá část filmu sleduje návrat Jana Holého do vlasti a jeho konfrontaci se změněnou společenskou situací.“

Podpořit film můžete na těchto stránkách.