Vlastenecké písně

 • Modrá armáda

  Modrá armáda Hudba : Josef PONCAR Dříve velmi známá polka/pochod mistra Josefa Poncara rodáka od Zdic oslavující „nádražáky“ Tam blízko kolejí život mě baví. Když kola rachotí mě dálky zdraví. zasalutuju všem vlakům rychlíkům i náklaďákum. Jsem rád, že náležím k nádražákům. Křídla nejsou v našem znaku žádná paráda, vždyť je připne ke všem vlaků mdrá armáda. Křížem krážem poutá zemi síť…

 • Castaldo

  Castaldo Hudba: Rudolf NOVÁČEK Slova: Rudolf JURISŤA Ve světě docela známý vojenský pochod, často neprávem připisovaný Rakušanům. Napsal jej Čech Rudolf Nováček ještě v době rakouské monarchie. Pojmenován a věnován byl veliteli pražské posádky Ludwigu Castaldovi (1890-1894), tehdejšího 28. pěšího pluku. Po první světové válce byl plukovním pochodem zmíněných „osmadvacátníků“ čili „Pražských dětí“. V českých zemích přečkal ve stálé oblibě 5 různých…

 • Kamarádi, dolů sfárejme

  Kamarádi, dolů sfárejme Hudba : A. MINSKÝ Slova :  R. KUBÍN Na znamení úcty k našim předkům horníkům je zde tradiční hornický pochod „Kamarádi“. Hraje se při různých příležitostech, od skoku přes kůži až po různá výročí. Žel, z textu nebylo patrno kdo je autorem hudby a kdo slov. Vzpomínám si na ten krásný den, když jsem vyšel prvně z dolu ven, šlapal si to…

 • Princezna republika

  Princezna republika Hudba i slova :  Karel Hašler Valčíková píseň ze stejnojmenného revue. Krása někdy spočívá v jednoduchosti. Tak tomu bývá i u některých Hašlerových písniček, jako Bílý kvíte(če)k nebo právě Princezna republika. 1. To je ta krásná, to je ta krásná panenka, kterou mám rád, která mi nedá, která mi nedá častokrát celou noc spát. Refrén. To je ta panenka krásná,…

 • Domov můj

  Domov můj Jedná se pouze o pracovní název, jméno autorů ani samotné písně není známo. Pokud by snad někdo věděl, napište nám. Máti má mi vždycky říkávala, zůstaň tím, čím jsi se narodil. Svoji vlast měj nade všechno rád, jak by to nejdražší poklad byl. Kde domov můj, kde domov můj, to zpíval jsem jak hošík…

 • V nový život

  V nový život Hudba : Josef SUK Slova : Petr KŘIČKA Bylo to někdy v druhé polovině dubna roku 1919. Na mladou Československou republiku dolehly první těžké starosti, vyvolané útoky MaĎarů nna jižní kraje Slovenska, a nastávala nutnost bránit se vojensky. Tuto povinnost si ochotně uvědomovala nejen československá armáda, teprve se organisující, ale i přečetní dobrovolníci z řad veškerých vrstev…

 • Svoji k svému

  Svoji k svému Autor hudby a slov neznámý. Tuto písničku můžete slyšel ve filmu Jára Cimrman ležící, spící. Zpívá ji tam mužský sbor při odhalení Cimrmanova moře na Staroměstském náměstí. Svoji k svému! Paže k paži! Buďte řetěž obrovský! Nechť na život náš doráži záhuby meč lotrovský, nechť se zrada opováži hubit jazyk otcovský. Svoji k svému! Paže k paži od Šumavy do Pováži, svornýá vůle,…

 • 28. říjen

  28. říjen Hudba i slova : František PROCHÁSKA Zapomenutý pochod. Původně jsem se domníval, že byl napsaný u příležitosti vzniku republiky. Národní knihovna však tento pochod uvádí jako legionářskou píseň. Hoj, vy bratři z čela chmůru svobody nám svítá záře. V pěsti meč a s hlavou vzhůru vlast jdem‘ zbavit otrokáře. ||:Za svobodný český stát věrně budem‘ spolu stát; rozdvojit nás, toho zloba…

 • Pozdrav hraničářům

  Pozdrav hraničářům Hudba : Karel MATĚJOVEC Slova : J. K. HLINECKÝ Nalezeno ve Zpěvníku našeho lidu z roku 1948. Buďte zdrávy, přední stráže na severu našich Čech, vaše věrnost, vaše láska, nadějí Čechů všech. Praotcové tisíc roků rodné půdy chránili. Tisíc roků rodnou půdu, zachovali, bránili. Nyní vy jste uvedli štíty vy stojíte na stráži. vaše hlavy, vaše ruce…

 • Píseň práce

  Píseň práce Hudba : Josef SCHEU(Zpěvník pro školy obecné – 1922 ) nebo L.SCHEU (Zpěvník našeho lidu – 1948) Slova : Josef ZEPF. Píseň vcelku populární nejen během socialismu, ale už za první republiky. Jen tak si lze vysvětlit, že byla i ve zpěvníku pro vyšší ročníky obecných škol. Nejasný je, žel, autor nápěvu. Slova písně se s postupem…