Švédská skupina vzdává hold českému hrdinovi

Nestává se tak často, aby zahraniční skupiny zpívaly o Češích, v tomto případě můžeme říci Čechoslovácích. Švédská kapela Sabaton již před časem nazpívala píseň „Far from the Fame“ (Daleko od slávy), jejímž ústředním tématem je osoba generála Karla Janouška.

O Janouškovi se interpreti vyjadřují jako o československé pýše, popisují ve zkratce jeho osud a vyzdvihují ho jako svůj vzor. Myslíme si, že je škoda, jak moc málo se o tomto hrdinovi z Československých legií a letci z Anglie ví.

Podívat se můžete, i s českým překladem slov, tady:

Hrdina Karel Janoušek:

Karel Janoušek se na rodil v roce 1893 v moravském Přerově nedaleko Olomouce. Za první světové války bojoval na ruské frontě v Československých legiích. Když se stáhla mračna nad Evropou znovu, zúčastnil se i druhého odboje a vstoupil do Britského královského letectva RAF. Jako jediný Čechoslovák dostal za svou činnost 17. května 1945 titul leteckého maršála RAF, který mu udělil britský král Jiří VI.

Bohužel, tyto zásluhy se mu krutě vymstily po únorovém puči. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen k 19 letům vězení, byl degradován na vojína a přišel o všechny vojenské pocty. Později byl za údajný pokus o útěk odsouzen na doživotí. Nakonec si odseděl „pouze“ 12 let, během nichž si ale prošel tím nejkrutějším, co totalitní režim v Československu vytvořil, a to včetně jáchymovského pracovního tábora.

Propuštěn byl při amnestii v roce 1960. V roce 1968 byl sice rehabilitován, vyznamenání mu ale vrácena nebyla. Nestihl sepsat své paměti, zemřel roku 1971. Po Sametové revoluci byl plně rehabilitován, byla mu navrácena vyznamenání a in memoriam udělen titul armádního generála.

Na počest generála Janouška byl 26. října 2007 jeden ze dvou nových letounů Airbus A319CJ dopravním letectvu Armády ČR slavnostně pokřtěn jeho jménem.

Zdroje: Wikipedia, YouTUBE, Deník.cz

Text písně

As the great war is over and lost
He’s been wounded in war, he returns with awards
Into battle again far from home
From a far distant land, our Marshal command

Home
Siblings sent to their death
His wife paid the ultimate price
Still
As the war rages on
You are our guide

Far, far from the fame
Far, far away from the fame
But we still remember your name
Karel Janoušek!
We mourn the day that you died
So be our guide, Czechoslovakia’s pride

When the war has been fought and been won
Our Marshal returns, to be thrown into jail
Facing torture and years behind bars
When he’s finally back, life in ivory black

Home
Siblings sent to their death
His wife paid the ultimate price
Still
As the war rages on
You are our guide

Far, far from the fame
Far, far away from the fame
But we still remember your name
Karel Janoušek!
We mourn the day that you died
So be our guide, Czechoslovakia’s pride

Far, far from the fame
Far, far away from the fame
But we still remember your name
Karel Janoušek!
We mourn the day that you died
So be our guide, Czechoslovakia’s pride

Far, far from the fame
Far, far away from the fame
But we still remember your name
Karel Janoušek!
We mourn the day that you died
So be our guide, Czechoslovakia’s pride

Česky

Když velká válka končí a je ztracena
Byl zraněn ve válce, vrací se s oceněními
Znovu do bitvy, daleko od domova
Ze vzdálené země, náš maršál, velitel

Doma
Jsou sourozenci posláni na smrt
Jeho žena zaplatila nejvyšší cenu
Dokud
Zuří válka
Jsi náš vůdce

Daleko, daleko od slávy
Daleko, daleko pryč od slávy
Ale pořád si pamatujeme Tvé jméno
Karel Janoušek!
Oplakáváme den, kdy jsi umřel
Tak buď náš vůdce, Československá pýcho

Když byla válka vybojována a vyhrána
Náš maršál se vrací, aby byl uvržen do vězení
Čelem k mučení a letům za mřížemi
Když je konečně zpět, žije v temnotě

Doma
Jsou sourozenci posláni na smrt
jeho žena zaplatila nejvyšší cenu
Dokud
Zuří válka
Jsi náš vůdce

Daleko, daleko od slávy
Daleko, daleko pryč od slávy
Ale pořád si pamatujeme tvé jméno
Karel Janoušek!
Oplakáváme den, kdy jsi umřel
Tak buď náš vůdce, Československá pýcho

Daleko, daleko od slávy
Daleko, daleko pryč od slávy
Ale pořád si pamatujeme tvé jméno
Karel Janoušek!
Oplakáváme den, kdy jsi umřel
Tak buď náš vůdce, Československá pýcho

Daleko, daleko od slávy
Daleko, daleko pryč od slávy
Ale pořád si pamatujeme tvé jméno
Karel Janoušek!
Oplakáváme den, kdy jsi umřel
Tak buď náš vůdce, Československá pýcho

 Zdroj textu: Kareoketext