Českého lva mohla nahradit orlice. Znak by vypadal jako za Masaryka

Víte, že Česko mohlo mít jiný státní znak? Uvažovalo se, že Česko bude mít, podobně jako za první republiky, velký státní znak, který drží lvi – štítonoši.

Návrh počítal s tím, že by historické Čechy nesymbolizoval dvouocasý lev, ale přemyslovská „plamínková“ orlice. Lev by symbolizoval všechny české země (tak jak tomu historicky bylo). Znak by tak trochu nesmyslně neměl dva lvy, jako dnes. Na znaku by bylo tedy o dvě orlice více. Znak připomíná velký státní znak první Československé republiky (která měla ještě malý a střední státní znak, současné Česko má pouze malý a velký).

Podívejte se:

Teoretický velký státní znak ČR
Teoretický velký státní znak ČR

Dokumentace ke znaku jej popisuje takto: „Štítonoši s heslem napodobují prvorepublikový velký znak, přední štít je totožný s dnešním malým znakem a zadní obsahuje heraldické symboly historických zemíz konce 14. stol., na jejichž teritoriu leží Česká republika. Ve 2. poli se nachází moravská orlice, ve 3. horno−slezská orlice (přísluší Těšínsku i Ratibořsku, ke kterému patřilo bezprostřední okolí Bohumína), ve 4. opavské stříbrno−červené polcení a v 5. orlice s pružinoupro javornickou část někdejšího niského knížectví vratislavských biskupů (vedle této orlice pro ně užívali icírkevní znak s liliemi). Nejproblematičtější prvek představuje v 1. poli plamenná orlice za zemi Českou, která by snad mohla pomoci překonat na Moravě odpor proti společnému dvouocasému lvu (když v roce 1804 potřebovalo rakouské císařství uplatnit tehdejší dolnorakouský štít s břevnem v jiné roli, přiřklo DolnímRakousům místo něj tzv. znak sv. Leopolda s pěti zlatými orlicemi).“

Současný velký státní znak vypadá takto (připomínající spíše střední znak první republiky, nežli ten velký):

statniznak

Na následujících obrázcích naleznete další historické státní znaky naší země. Například jeden z prvních návrhů na státní znak Československé republiky a další historické znaky českých zemí, včetně těch prvorepublikových. Více o historii našich znaků se dočtete v sekci o státních symbolech (zde).

Zdroj: Národní archiv ČR