státní symboly

 • Svatováclavský chorál

  Svatováclavský chorál

  Stará církevní hymna zřejmě z 12. století, taktéž plnila částečně funkci národní hymny. Novodobý překlad pochází z 19. století.

 • Hospodine pomiluj ny

  Hospodine pomiluj ny

  Nejstarší známá duchovní píseň, plnila funkci hymny i bojové písně a hrála se při korunovaci. Pochází zřejmě z přelomu 10. a 11. století, poprvé byla doložena ve spisu z roku 1055.

 • Vlastenecké hory – Čechy krásné, čechy mé

  Vlastenecké hory – Čechy krásné, čechy mé

  Známá píseň, na příklad z filmu Vesničko má, středisková. Nechybí snad v žádném vlasteneckém zpěvníku. Jen názvy se mírně liší. Původně Vlastenecké hory se dnes zvou Čechy krásné, Čechy mé.

 • Jsem Moravan

  Jsem Moravan

  V současnosti nejčastěji označovaná skladba za „moravskou hymnu“. Vlasteneckou píseň oslavující především historii Velké Moravy stvořil Václav Novotný.

 • Slezská hymna

  Slezská hymna

  S hymnou (českého) Slezska je to o něco složitější než s hymnou Moravy. Vznikly 4 texty a k nim 13 nápěvů.

 • Lužická hymna

  Lužická hymna

  Lužice byla po dlouhou dobu součástí Českých zemí a na jejím území (dnes převážně v Německu) se uchovalo původní slovanské osídlení. Jako připomínku na tento zapomenutý národ Lužických Srbů, kteří k nám mají poměrně blízko, uvádíme jejich hymnu. Slova napsal Handrij Zejler a melodii složil Korla Awgust Kocor.

 • Moravě

  Moravě Hudba složil J. Šafařík a text sepsal J. Havelka. Moravěnko, drahá máti, ó, jak krásná si ty zem! jak tě nemá milovati, komu ty si domovem! Řinou řeky stříbropěnné dýše dálkou luzný klid; hle, ty vísky utěšené a v nich chrabrý, dobrý lid. Modré hory, hory jasné lesů šumných temný lem, hle, ty nivy divukrásné, klasů moře…

 • Symboly současné České republiky

  Symboly současné České republiky

  Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Státní symboly a jejich používání upraví zákon. Dalšími neoficiálními symboly naší Vlasti je i Lípa srdčitá a korunovační klenoty.

 • Vlajka České republiky

  Vlajka České republiky

  Základní údaje o vlajce České republiky. Jak ji správně pověsit, proč musí být bílá barva vlevo a proč ji užívá Česká republika proti předchozím dohodám? Dozvíte se, jak vlajku správně složit, jaké by měla mít rozměry, jak se nosí nebo v jakém pořadí by se měla vyvěšovat s ostatními vlajkami nebo vlajkou EU.

 • Symboly Československa

  Symboly Československa

  K původním znakům historických Čech, Moravy a Českého Slezska přibyl znak Slovenska a v roce 1919 taktéž znak Podkarpatské Rusi. Velký státní znak též obsahoval symboly Těšínska, Opavska a Ratibořska. V roce 1920 vznikla československá vlajka, kterou ve stejné podobě, ač proti dohodám, používá Česká republika.