vlastenectví

 • Svatováclavský chorál

  Svatováclavský chorál

  Stará církevní hymna zřejmě z 12. století, taktéž plnila částečně funkci národní hymny. Novodobý překlad pochází z 19. století.

 • Hospodine pomiluj ny

  Hospodine pomiluj ny

  Nejstarší známá duchovní píseň, plnila funkci hymny i bojové písně a hrála se při korunovaci. Pochází zřejmě z přelomu 10. a 11. století, poprvé byla doložena ve spisu z roku 1055.

 • Vlastenecké hory – Čechy krásné, čechy mé

  Vlastenecké hory – Čechy krásné, čechy mé

  Známá píseň, na příklad z filmu Vesničko má, středisková. Nechybí snad v žádném vlasteneckém zpěvníku. Jen názvy se mírně liší. Původně Vlastenecké hory se dnes zvou Čechy krásné, Čechy mé.

 • Jsem Moravan

  Jsem Moravan

  V současnosti nejčastěji označovaná skladba za „moravskou hymnu“. Vlasteneckou píseň oslavující především historii Velké Moravy stvořil Václav Novotný.

 • Slezská hymna

  Slezská hymna

  S hymnou (českého) Slezska je to o něco složitější než s hymnou Moravy. Vznikly 4 texty a k nim 13 nápěvů.

 • Lužická hymna

  Lužická hymna

  Lužice byla po dlouhou dobu součástí Českých zemí a na jejím území (dnes převážně v Německu) se uchovalo původní slovanské osídlení. Jako připomínku na tento zapomenutý národ Lužických Srbů, kteří k nám mají poměrně blízko, uvádíme jejich hymnu. Slova napsal Handrij Zejler a melodii složil Korla Awgust Kocor.

 • Na co jsou hrdé české osobnosti?

  Zpravodajský server iDnes.cz v předvečer 20. výročí rozpadu Československa přinesl článek, ve kterém se ptal českých osobností, na co jsou jako Češi hrdí. Odpovídala například jaderná fyzička Dana Drábová, vojenský historik Eduard Stehlík nebo podnikatel Radim Jančura. Nejčastěji se objevovala hrdost na výkony českých sportovců, na Václava Havla a méně už české literáty nebo vědce. Více na Idnes.cz. A na co jste nejvíce hrdí…

 • Krásně prožitý 28. říjen!

  Vlastenci.cz Vám přejí krásně prožitý 28. říjen! Navštivte některou z slavnostních událostí, které se k oslavě české samostatnosti konají. Přinášíme tipy: Praha Místo konání: Praha, Národní památník na Vítkově Pietní akt u příležitosti 94. výročí vzniku Československé republiky a propůjčení bojových praporů V neděli 28. října 2012 v 9.00 hodin se u příležitosti 94. výročí vzniku Československé republiky uskuteční na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově pietní akt spojený…

 • Nominujte Českého patriota 2012!

  Vyberte ze svého okolí osobnost, která dlouhodobě pečuje o zachování novodobé historie naší vlasti a předávání poznatků dalším generacím. Osobnost, která přispěla k nastolení svobody a demokracie, či se věnuje zachování historických, kulturních, přírodních památek, sběru historických materiálů o osobách, místech a událostech, které ovlivnily novodobou českou historii. Více o každoročním předávání ceny Český patriot na stránkách: www.ceskypatriot.cz

 • XV. Všesokolský slet

  Přinášíme vám galerii fotografií z XV. Všesokolského sletu, který se konal v Praze v rok výročí 150 let od založení Sokola. V neděli 1. července prošel Prahou průvod všech sokolských žup nejen z celé České republiky, ale také ze světa. Velké zastoupení měl Sokol ze slovanských zemí, příjemným překvapením byli zástupci lužickosrbských sokolů, kteří hráli na hudební nástroje a zpívali lužickosrbské lidové písně.…